Financijsko i porezno izvještavanje

TRGOVAČKA DRUŠTVA:

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Izvještaj o novčanim tokovima
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • PD obrazac
 • PD - IPO obrazac
 • OPZ-STAT-1

OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA:

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga tražbina i obveza
 • Popis dugotrajne imovine
 • OPZ-STAT-1
 • Prijava poreza na dohodak
 • P-PPI obrazac

OBRTNICI PAUŠALISTI:

 • PO-SD obrazac
 • TZ-1 obrazac

NEPROFITNE ORGANIZACIJE:

 • godišnji i polugodišnji financijski izvještaj
 • izrada financijskog plana
 • izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava