Obračun plaća i drugog dohotka

Na temelju dostavljene evidencije o radnom vremenu radnika, obračunavamo plaću za:

  • sate redovnog rada
  • sate bolovanja radnika
  • sate godišnjeg odmora radnika
  • sate prekovremenog/noćnog/smjenskog rada i rad praznikom
  • sate isključenja s rada
  • sate plaćenog dopusta
  • sate neopravdanog izostanka radnika s posla

Temeljem dostavljenih ugovora obračunavamo:

  • autorske i umjetničke honorare
  • ugovore o djelu
  • sve ostale oblike drugog dohotka