Osobni odbici u 2021. godini

 

Osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka propisuje se Zakonom o porezu na dohodak¹ u članku 14. Osnovni osobni odbitak i dijelovi osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te invalidnost izračunavaju se primjenom propisanih koeficijenata i osnovice osobnog odbitka koja iznosi 2.500,00 kn. Poreznom se obvezniku ostvareni dohodak umanjuje za osnovni osobni odbitak koji u 2021. godini iznosi i dalje 4.000,00 kuna mjesečno.

Rezident može uvećati osnovni osobni odbitak po sljedećim osnovama:

Redni broj Osnova za uvećanje osobnog odbitka Koeficijent Mjesečni iznos

u kunama

1. Uzdržavani članovi uže obitelji 0,7 1.750,00
2. Prvo uzdržavano dijete 0,7 1.750,00
3. Drugo uzdržavano dijete 1,0 2.500,00
4. Treće uzdržavano dijete 1,4 3.500,00
5. Četvrto uzdržavano dijete 1,9 4.750,00
6. Peto uzdržavano dijete 2,5 6.250,00
7. Šesto uzdržavano dijete 3,2 8.000,00
8. Sedmo uzdržavano dijete 4,0 10.000,00
9. Osmo uzdržavano dijete 4,9 12.250,00
10. Deveto uzdržavano dijete 5,9 14.750,00
11. Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osobnog odbitka uvećava se za 1,1 više u odnosu na koeficijent za prethodno dijete
12. Invalidnost poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta 0,4 1.000,00
13. Invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100% 1,5 3.750,00

¹ https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/15/in2.vuk2019.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1623

Komentari su onemogućeni