Postupak oporezivanja putničkih agencija

 

Turistička agencija je trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koji pružaju usluge organiziranja putovanja ili posredovanje usluga vezanih uz putovanje i boravak turista. Usluge turističke agencije i uvjeti pružanja usluga turističkih agencija propisani su Zakonom o pružanju usluga u turizmu i Pravilnikom o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija.

Mogu poslovati na razne načine:

1. u svoje ime i za svoj račun

  • obavljajući usluge u svoje ime pri čemu koristi dobra i usluge drugih poreznih obveznika – moraju primjenjivati poseban postupak oporezivanja putničkih agencija propisan člancima 91. do 94. Zakona o PDV-u,
  • obavljajući usluge u svoje ime i za svoj račun pri čemu koristi vlastita dobra i usluge (vlastite smještajne kapacitete, vlastiti autobus i sl.)
  • obavljajući usluge u svoje ime i za svoj račun pružajući putniku jedinstvenu uslugu koristeći vlastita dobra i usluge te dobra i usluge drugih poreznih obveznika (mješovite usluge) – za dio isporuka dobara i usluga drugih poreznih obveznika primjenjuje poseban postupak oporezivanja, a za dio gdje koristi vlastita dobra i usluge primjenjuje redovan postupak oporezivanja.

2. u svoje ime, a za tuđi račun

  •  korištenje dobrima i uslugama drugih poreznih obveznika u svoje ime – primjenjuje poseban postupak oporezivanja

3. u tuđe ime i za tuđi račun

  • posrednički posao – zaračunava PDV 25% na posredničku proviziju

 

Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija


Putničke agencije obvezne su primijeniti poseban postupak oporezivanja u slučaju kada posluju s kupcima u svoje ime, a koriste isporuke dobara i usluga drugih poreznih obveznika. Poseban postupak je kao takav obvezan i koristi se neovisno o tome odakle dolazi dobavljač, odnosno tko je kupac usluga putovanja. Prema odredbama članka 91. stavka 2. Zakona o PDV-u transakcije što ih agencija obavi u vezi s putovanjem smatraju se jedinstvenom uslugom koju putnička agencija obavlja kupcu. Za primjenu posebnog postupka važno je da se obavlja jedna od usluga vezana uz putovanje – smještaj ili prijevoz.

Porezna osnovica prilikom primjene posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija je razlika u cijeni, odnosno razlika između ukupne naknade bez PDV-a koju plaća kupac i stvarnih troškova putničke agencije što su joj obavili drugi porezni obveznici u vezi s tim putovanjem.

Razlika u cijeni putničke agencije oporezuje se stopom PDV-a od 25%. Boravišna pristojba i u ovom slučaju predstavlja prolaznu stavku te se ne uračunava u cijenu usluge.

Kada putnička agencija primjenjuje poseban postupak oporezivanja, nema pravo na odbitak pretporeza za dobra i usluge koje su joj zaračunali drugi porezni obveznici.

Putnička agencija može odbiti pretporez za opće troškove poslovanja kao što su: električna energija, grijanje, uredski materijal, telefonski troškovi i sl.

 

Oslobođene transakcije


Kod isporuka dobara i usluga izravno kupcu izvan EU, jedinstvena usluga putničke agencije smatra se posredničkom uslugom oslobođenom PDV-a. Kada putnička agencije obavlja transakcije unutar i izvan EU, oslobođen je samo onaj dio usluge koji se odnosi na dio putovanja izvan EU.

Komentari su onemogućeni