Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

TRGOVAČKA DRUŠTVA:

 • izrada kontnog plana
 • definiranje računovodstvenih politika
 • ustrojavanje dnevnika i glavne knjige
 • vođenje pomoćnih evidencija
 • vođenje analitičkih evidencija
 • izrada temeljnica za knjiženje
 • obračun PDV-a
 • obračun amortizacije

OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA:

 • uspostava i vođenje poslovnih knjiga
 • uspostava i vođenje pomoćnih knjiga i evidencija
 • obračun PDV-a
 • obračun doprinosa za vlasnika obrta
 • obračun amortizacije

PAUŠALNI OBRTNICI:

 • vođenje knjige prometa
 • plaćanje poreza i doprinosa
 • redovita komunikacija i koresponedencija s poreznom upravom

NEPROFITNE ORGANIZACIJE:

 • u sustavu dvojnog knjigovodstva
 • u sustavu jednostavnog knjigovodstva