Stope poreza na dohodak u 2021. godini

 

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje su na snagu stupile 01.01.2021. godine smanjena je visina poreznih stopa koje se primjenjuju pri oporezivanju mjesečnih, godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti. U nastavku se daje prikaz novih poreznih stopa za različite vrste dohotka.

 

IZVOR DOHOTKA STOPA POREZA U 2021. GODINI
Dohodak od nesamostalnog rada (plaća) 20% na osnovicu do 30.000,00 kn mjesečno
30% na osnovicu iznad 30.000,00 kn mjesečno
Drugi dohodak 20%
Dohodak od najma (zakupa) 10%
Dohodak od imovinskih prava 20%
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 20%
Dohodak od kapitala po osnovi kamata 10%
Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga 30%
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 10%
Dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 20%
Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobitku 10%
Dohodak od otuđenja posebne vrste imovine – otpad 10%
Drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena 60%
Dohodak od samostalne djelatnosti – godišnji porez na dohodak (Obrazac DOH) 20% na osnovicu do 360.000,00 kn
30% na osnovicu iznad 360.000,00 kn

 

Komentari su onemogućeni