Tko je porezni zastupnik?

 

Ako strani porezni obveznik ne može prenijeti poreznu obvezu temeljem članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u na primatelja u tuzemstvu, obvezan je registrirati se za potrebe PDV-a u RH i na obavljene oporezive isporuke obračunati i platiti PDV.

Sukladno članku 77. Zakona o PDV-u, strani porezni obveznici su obvezni registrirati se za potrebe PDV-a u Hrvatskoj u nekim od sljedećih slučajeva:

  • isporuke dobara i usluga koje su oporezive u RH, a u kojim slučajevima primatelj isporuke nije mogao preuzeti poreznu obvezu na sebe (usluge na nekretninama u tuzemstvu, kotizacija za seminare održane u tuzemstvu, prijevoz putnika u tuzemstvu, kratkotrajni najam prijevoznih sredstava u tuzemstvu, sastavljanje i postavljanje dobara u tuzemstvu),
  • isporuke dobara obavljene u tuzemstvu,
  • isporuke dobara na daljinu kada je strani porezni obveznik prešao prag isporuke,
  • isporuke dobara unutar EU ako se radi o carinskom postupku 42 ili 63,  a strani porezni obveznik u trenutku uvoza nema svog poreznog zastupnika,
  • premještanja dobara.

Porezni zastupnik obavlja sve poslove vezano za registraciju stranog poreznog obveznika za potrebe PDV-a, podnosi PDV obrasce i utvrđuje i plaća obvezu PDV-a.

 

Člancima 126. Zakona o PDV-u te 194. Pravilnika o PDV-u propisano je sljedeće:


Ako je prema članku 75. Zakona PDV obvezan platiti porezni obveznik koji u tuzemstvu nema sjedište, ali ima sjedište u drugoj državi članici, taj porezni obveznik može imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV.

Porezni obveznik koji nema sjedište u tuzemstvu niti na području Europske unije, ali ima sjedište u trećoj zemlji ili na trećem području, mora imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV, osim u slučaju kada obavlja isključivo usluge prema posebnom postupku oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici, a imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u bilo kojoj državi članici ili kada obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske.

Porezni zastupnik koji zastupa poreznog obveznika mora biti registriran u tuzemstvu kao obveznik PDV-a. Porezni zastupnik ne može biti podružnica niti poslovna jedinica strane pravne osobe.

Porezni zastupnik mora biti opunomoćen za zaprimanje pismena, podnošenje prijave PDV-a i obavljanja svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV-a poreznog obveznika.

Porezni zastupnik podnosi Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb zahtjev za izdavanje rješenja o poreznom zastupanju poreznog obveznika i u njegovo ime podnosi Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a najkasnije 15 dana prije početka obavljanja djelatnosti tog poreznog obveznika u tuzemstvu. Porezna uprava, Područni ured Zagreb najkasnije 8 dana od dana podnošenja zahtjeva izdaje poreznom zastupniku rješenje kojim se odobrava porezno zastupanje uz uvjet da zastupnik zadovoljava propisane uvjete za obavljanje poslova poreznog zastupanja.

Porezna uprava odbit će zahtjev za izdavanje rješenja za porezno zastupanje ili ukinuti već izdano rješenje ako je porezni zastupnik kažnjen na temelju pravomoćnog rješenja za prekršaj odnosno ako je dužnik poreza ili drugih javnih davanja.

Porezni zastupnik odgovara kao jamac platac za plaćanje PDV-a, kazni i zateznih kamata u vezi s poreznim dugom poreznog obveznika. Porezni obveznik i porezni zastupnik solidarno su odgovorni za obračunavanje i plaćanje PDV-a.

Porezni zastupnik mora obavijestiti Poreznu upravu, Područni ured Zagreb o datumu prestanka obavljanja isporuka poreznog obveznika kojeg zastupa u tuzemstvu.

Komentari su onemogućeni