Obračun plaća i drugog dohotka

Obračun plaća važan je dio računovodstvenih poslova kojeg nije moguće adekvatno izvršiti sustavom automatizma već ti poslovi zahtijevaju izvjestan stupanj formalnog obrazovanja i upoznavanja sa općim načelima i svrhom obračuna plaća. Osim toga, nužna je konstantna edukacija kako zbog specifičnosti u obračunu plaća kod pojedinih djelatnosti i kategorija zaposlenika/radnih mjesta tako i zbog promjena zakonskih propisa koji izravno utječu na način obračuna plaća.

Zadaća je poduzetnika da računovodstvenom servisu dostavi uredno popunjenu evidenciju radnog vremena radnika.

Mi ćemo se pobrinuti da ispravno obračunamo:

  • Sate redovnog rada
  • Sate bolovanja radnika
  • Sate godišnjeg odmora
  • Prekovremene sate/noćni rad/rad u smjenama/rad praznikom
  • Sate isključenja s rada
  • Sate plaćenog dopusta
  • Sate neopravdanog izostanka …

Izraditi ćemo odgovarajuće platne liste zajedno sa rekapitulacijom isplate plaće, te poslati JOPPD obrazac.Vi dobivate gotove naloge za isplatu plaće ili pak datoteku za učitavanje naloga u internet bankarstvo.

Podatke proizašle iz obračuna plaće, knjigovođa distribuira na razne adrese, od porezne uprave, zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje do Financijske agencije. O ispravnosti obračuna ovisi visina dohotka koju radnik dobiva na račun, visina poreza i doprinosa koje je poslodavac kao takav dužan obračunati i uplatiti, te u konačnici visina mirovine koju će radnik jednog dana primati. Dokumentacija iz oblasti obračuna plaća, jedina je koja se čuva trajno, što samo po sebi dodatno naglašava važnost ovog djela računovodstvenih poslova.