Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Poslovodstvo društva/obrta često nema dovoljno vremena, ili nije dovoljno stručno, ili je društvo/obrt malo/i da bi se organizirala računovodstvena funkcija unutar svojega poslovanja, pa te poslove prepušta vanjskom računovodstvenom servisu. Prepuštanje računovodstvenih poslova računovodstvenom servisu upravi društva/obrta daje veći fokus na druge vidove poslovanja, na ono što predstavlja njihov glavni i primarni zadatak a to je obavljanje gospodarske aktivnosti. Upravo zbog toga postoji Solvens consulto. Naša je zadaća pružiti adekvatnu savjetodavnu, administrativnu i računovodstvenu podršku poduzetnicima, obrtnicima i slobodnim zanimanjima.

Vodimo poslovne knjige za:

  • Trgovačka društva
  • Fizičke osobe - obrtnike
  • Slobodna zanimanja

Kako postoje i oni koji dio računovodstvenih poslova obavljaju interno, a dio prepuštaju vanjskim suradnicima, u mogućnosti smo ponuditi i parcijalne usluge koje računovodstvo kao takvo podrazumijeva. Primjerice, samo obračun plaća, ili samo uslugu financijskog knjigovodstva bez ili sa obračunom PDV-a.

 

Ako niste sigurni da li želite vanjsko/interno knjigovodstvo ili pak parcijalnu podjelu računovodstvenih poslova, važno je znati da ne postoje dva ista poduzetnika/obrta, te ono što vrijedi za jednog ne mora nužno vrijediti i za drugog. Stoga Vam stojimo na raspolaganju za specifične konzultacije na ovu temu kako bi zajedno došli do najboljeg rješenja za Vaš poslovni model.