Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, računovodstveni poslovi podrazumijevaju prikupljanje i obradu podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, pripremu i vođenje poslovnih knjiga, pripremu i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, te prikupljanje i obradu podataka u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg izvješća, te financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe.

 

Poduzetnik je dužan prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige, te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu i na temelju njega donesenim propisima, poštujući pri tome standarde financijskog izvještavanja te temeljna načela urednog knjigovodstva.

Poduzetnik kao obveznik primjene Zakona o računovodstvu, može povjeriti obavljanje računovodstvenih poslova i funkciju računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama.

 

Upravo je zbog toga osnovan Solvens consulto. Naša je zadaća pružiti stručnu savjetodavnu, administrativnu i računovodstvenu podršku trgovačkim društvima, obrtnicima i slobodnim zanimanjima koji posluju na području Republike Hrvatske.

TRGOVAČKA DRUŠTVA

Uslugu vođenja poslovnih knjiga nudimo za društva kapitala: j.d.o.o., d.o.o., i d.d.

OBRTNICI

Poslovne knjige vodimo za obrtnike u sustavu poreza na dohodak i one u sustavu poreza na dobit.

SLOBODNA ZANIMANJA

U okviru slobodnih zanimanja uslugu vođenja poslovnih knjiga pružamo svim oblicima slobodnih zanimanja na području RH.