Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Poslovodstvo društva često nema dovoljno vremena, ili nije dovoljno stručno da bi se organizirala računovodstvena funkcija unutar svojega poslovanja, pa te poslove prepušta vanjskom računovodstvenom servisu. Prepuštanje računovodstvenih poslova računovodstvenom servisu upravi društva omogućuje bolje fokusiranje na druge vidove poslovanja, na ono što predstavlja njihov glavni i primarni zadatak a to je obavljanje gospodarske aktivnosti. Zbog svega prethodno navedenog, osnovan je Solvens consulto. Naša je zadaća pružiti stručnu savjetodavnu, administrativnu i računovodstvenu podršku mikro i malim trgovačkim društvima, obrtnicima i slobodnim zanimanjima koji posluju na području Republike Hrvatske.

Vodimo poslovne knjige za:

  • Trgovačka društvad.o.o. i j.d.o.o.
  • Obrtnikeu sustavu poreza na dohodak i dobit
  • Slobodna zanimanja

Onima koji dio računovodstvenih poslova obavljaju interno, a dio prepuštaju vanjskim suradnicima, u mogućnosti smo ponuditi parcijalne usluge koje računovodstvo kao takvo podrazumijeva. Primjerice, samo obračun plaća, ili samo uslugu financijskog knjigovodstva bez ili sa obračunom PDV-a.

 

Ako niste sigurni da li želite vanjsko/interno knjigovodstvo ili pak parcijalnu podjelu računovodstvenih poslova, važno je znati da ne postoje dva ista trgovačka društva ili obrta, te ono što vrijedi za jednog ne mora nužno vrijediti i za drugog. Stoga Vam stojimo na raspolaganju za specifične konzultacije na ovu temu kako bi zajedno došli do najboljeg rješenja za Vaš poslovni model.

Nudimo:

  • Kompletnu uslugu računovodstva
  • Samo obračun plaće, izradu i slanje JOPPD obrasca
  • Samo unos URA i IRA te izradu i slanje PDV obrasca