Potpuna poslovna podrška na jednom mjestu

Administrativna i knjigovodstvena podrška Vašem poslovanju.

Poslovno savjetovanje

Uslugu poslovnog savjetovanja pružamo postojećim poduzetnicima koji se žele informirati o određenim specifičnim pitanjima, te onima koji tek osnivaju obrt, udrugu ili trgovačko društvo.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Poslovne knjige vodimo za trgovačka društva, obrte i udruge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Obračun plaća i drugog dohotka

Vršimo obračun plaća te autorskih honorara, ugovora o djelu, honorara umjetnika, naknade za članstvo u upravi društva te svih ostalih oblika drugog dohotka i neoporezivih primitaka.

Financijsko i porezno izvještavanje

Porezne i financijske izvještaje izrađujemo za trgovačka društva, obrte i udruge.

Solvens consulto
mjesto potpune poslovne
podrške nudi

  • Poslovno savjetovanje
  • Računovodstvene usluge 
  • Usluge obračuna plaća i drugog dohotka
  • Izradu godišnjih financijskih i poreznih izvještaja

Solvens consulto je računovodstveni servis sa sjedištem u Puli.

Društvo je osnovano 2020. godine s namjerom pružanja usluge vođenja poslovnih knjiga trgovačkim društvima, obrtima i udrugama koji posluju na području Republike Hrvatske.

 

Osnovni cilj poslovanja je pružanje usluge visokih standarda kvalitete uvažavajući pritom pravila struke i poštujući kodeks etike za profesionalne računovođe.

Ciljana skupina korisnika naših usluga su trgovačka društva, obrti i neprofitne organizacije koje vanjskom knjigovodstvenom servisu žele povjeriti vođenje poslovnih knjiga.

 

Naša je misija biti na raspolaganju klijentima, pružajući stručnu i kvalitetnu uslugu temeljenu na odnosu povjerenja i potpunoj transparentnosti u pogledu obavljenog posla.

 

Vizija našeg poslovanja svodi se na namjeru da malim svakodnevnim koracima doprinesemo rastu i razvoju našeg poslovanja, poslovanja naših klijenata te u konačnici cjelokupnog poslovnog okruženja.

NAŠ JE CILJ

Financijskim, administrativnim i računovodstvenim znanjima i vještinama, osluškujući potrebe poduzetnika, biti na usluzi onima koji trebaju stručan, pouzdan i profesionalan računovodstveni servis, stvarajući na taj način dodanu vrijednost svim dionicima i društvu u cjelini. 

Marsovo polje 6, Pula

Adresa

Radno vrijeme

Ponedjeljak8:00 - 15:00
Utorak8:00 - 15:00
Srijeda8:00 - 15:00
Četvrtak8:00 - 15:00
Petak8:00 - 15:00