Potpuna poslovna podrška na jednom mjestu

Administrativna i knjigovodstvena podrška Vašem poslovanju.

Poslovno savjetovanje

U okviru usluge poslovnog savjetovanja pružamo odgovore na pitanja iz domene računovodstva i financija te vršimo potrebnu komunikaciju s poreznom upravom i ostalim institucijama.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Poslovne knjige vodimo za trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

Obračun plaća i drugog dohotka

Obračunavamo plaće, autorske honorare, ugovore o djelu, honorare umjetnika, naknade za članstvo u upravi društva te sve ostale oblike drugog dohotka i neoporezivih primitaka.

Financijsko i porezno izvještavanje

Porezne i financijske izvještaje izrađujemo za trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Solvens consulto
mjesto potpune poslovne
podrške nudi

  • Poslovno savjetovanje
  • Računovodstvene usluge 
  • Usluge obračuna plaća i drugog dohotka
  • Izradu godišnjih financijskih i poreznih izvještaja

Solvens consulto je poduzeće za računovodstvo i poslovno savjetovanje sa sjedištem u Puli.

Društvo je osnovano s namjerom pružanja računovodstvenih i savjetodavnih usluga trgovačkim društvima, obrtima i slobodnim zanimanjima koji posluju ili namjeravaju poslovati na području Republike Hrvatske.

 

Ciljana skupina korisnika naših usluga su trgovačka društva, obrtnici i slobodna zanimanja koji vanjskom knjigovodstvenom servisu žele povjeriti vođenje poslovnih knjiga.

 

Naša je misija biti na raspolaganju klijentima, pružajući stručnu i profesionalnu uslugu temeljenu na odnosu povjerenja i potpunoj transparentnosti u pogledu obavljenog posla.

 

Vizija našeg poslovanja svodi se na namjeru da malim svakodnevnim koracima doprinesemo rastu i razvoju našeg poslovanja, poslovanja naših klijenata te u konačnici cjelokupnog poslovnog okruženja.

NAŠ JE CILJ

Financijskim, administrativnim i računovodstvenim znanjima i vještinama, osluškujući potrebe poduzetnika, biti na usluzi onima koji trebaju stručno, pouzdano i profesionalno pruženu uslugu računovodstva i poslovnog savjetovanja, stvarajući na taj način dodanu vrijednost svim dionicima i društvu u cjelini. 

Marsovo polje 6, Pula

Adresa

Radno vrijeme

Ponedjeljak8:00 - 15:00
Utorak8:00 - 15:00
Srijeda8:00 - 15:00
Četvrtak8:00 - 15:00
Petak8:00 - 15:00